Menu
   
function icon  Udskriv
 
 
Juridisk information
Læs venligst disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") omhyggeligt, før De gør brug af Antello A/S' Internet Webside ("Web side"). Ved at bruge Websiden godkender De disse Vilkår. Hvis De ikke er enig i Vilkårene, beder vi Dem om ikke at benytte denne Webside. Vilkårene vedrører Deres rettigheder og forpligtelser og omfatter vigtige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og værneting. De bedes læse dette omhyggeligt. Vilkårene er gældende for alle Antello A/S koncernens Websider, herunder Websider for registrerede brugere.


Ejendomsret

Websiden ejes og drives af Antello A/S  (herefter benævnt Antello), et aktieselskab, der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Vonge, Danmark.


Brugstilladelse

De er velkommen til at se Dem omkring på Websiden. Antello  giver Dem tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til Deres egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at De uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale og aftale om forhandling eller distribution af Antellos produkter, og forudsat, at De sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. De må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra Antello på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne Webside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne Webside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands websider (forbud mod framing).

Deres brug af denne Webside er ensbetydende med Deres godkendelse og accept uden ændring af forbudene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer De ved Deres brug af denne Webside, at De på ingen måde vil bruge denne Webside til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse Vilkår.


Brugsinformation

Enhver form for information eller materiale, som De måtte fremsende til Websiden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. Antello har ret til at bruge alt, hvad De sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Webside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.


Links

Antello kan frit lægge hyperlinks til tredjemands websider. Antello har ingen kontrol over de linkede websider, og Antello er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket webside eller af nogen webside linket til en sådan linket webside. Antello giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Antello forbeholder sig ret til at anføre dette på sin Webside. Antello forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis De ønsker at besøge nogen af tredjemands websider, som er linket til denne Webside, sker dette på Deres eget ansvar. Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne Webside. Links til underliggende sider må kun ske efter Antello' forudgående skriftlige godkendelse.


Indhold

Antello er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne Webside og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel priser og produktbeskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne Webside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. Antello garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på denne Webside accepterer, at Antello er fritaget for ethvert ansvar for Websidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.


Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne Webside samt selve Websiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Webside er beskyttede varemærker.

Intet på denne Webside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Webside, uden skriftlig tilladelse fra Antello eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Webside.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne Webside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.


Ansvar

Deres brug af og besøg på denne Webside foregår på eget ansvar. Antello garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Webside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Antello fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne Webside, er Antello på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Webside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne Webside.


Produkter

Antello vil bestræbe sig på at opfylde alle ordrer, men Antello kan ikke garantere, at et hvilket som helst produkt vist på denne Webside forefindes. Antello forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at ophæve salget af et hvilket som helst produkt, der måtte være opført på denne Webside.


Opdateringer

Antello forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre sin "Politik til beskyttelse af personlige oplysninger””. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af Antello websiden, og de vil blive bekendtgjort her.


Softwarelicenser

De har ingen ejendomsretlige rettigheder til beskyttet software med dertil hørende dokumentation på enhver sprog, som måtte være til Deres rådighed, for at De kan få adgang til områder på Websiden. De må ikke overdrage, videregive, eller på nogen måde overføre en licensret eller login, som Antello har overdraget til Dem. Ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens eller login vil ikke være ugyldig på nogen måde. De må ikke distribuere, kopiere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede eller lignende produkter af sådan softwareprodukter.


Bestemmelser om lovvalg og værneting


Denne Webside ligger på en server i Danmark. De er indforstået med, at disse Vilkår og Deres brug af denne Webside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

De erklærer Dem herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med denne Webside og/eller disse Vilkår, hvori (b) denne Webside og/eller disse Vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne Webside og/eller disse Vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister. Antello har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af denne Webside bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, hvormed Antello er bekendt, men garanterer ikke, at materiale på denne Webside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. De er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkår sker for Deres egen regning og risiko. Hvis dele af disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.


Hvis du har yderligere spørgsmål eller overvejelser om denne politik om vilkår og betingelser ved brug, kan du kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt via mail eller brev.


info@Antello.com

Antello A/S
Tinnetvej 70
DK-7173 Vonge

 
Support Har du spørgsmål til et produkt, er du velkommen til at ringe til os på:

Tel. +45 7070 7960
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

 
 
 
footer_img   footer_img
  Sidst opdateret :: 09/06-2020 Web side oversigt